SUPER_MoRRI, for Responsible Research & Innovation

SIMAVI se alătură unui parteneriat de universități și institute de cercetare din întreaga Europă, pentru a ajuta la monitorizarea politicilor și practicilor de cercetare și inovare responsabile și pentru a promova beneficiile lor sociale, democratice și economice.

În toată Europa, analiștii au observat o nevoie în creștere pentru o guvernanță mai dinamică și o mai bună integrare socială a cercetării și inovării. Motorii interni ai schimbării (cum ar fi digitalizarea științei) și voința politică de a se alinia mai bine la nevoile și preocupările societății determină politici aspiraționale și procese de transformare a sistemului de cercetare și inovare, inclusiv pentru CIR – Cercetare și inovare responsabile.

Logo SUPER_MoRRI 

Pentru ca aspirațiile CIR să fie realizate, trebuie dezvoltate instrumente solide pentru politica și practica C&I. Proiectul european MoRRI (2014-2018) a conceptualizat și implementat primul sistem de monitorizare CIR din Europa. Proiectul SUPER_MoRRI, în care SIMAVI este partener, se bazează pe și continuă activitatea MoRRI, asigurând colectarea susținută a datelor, conservarea, evaluarea ulterioară și rafinarea indicatorilor MoRRI. SUPER_MoRRI înseamnă literalmente Înțelegerea științifică și furnizarea unui sistem de monitorizare îmbunătățit și robust pentru CIR.

Datele vor fi completate și prin monitorizarea anumitor țări din afara UE. În plus, SUPER_MoRRI depășește cu mult și dezvoltă o înțelegere științifică mai completă a relațiilor complexe și diverse dintre politicile și practicile CIR și beneficiile lor societale, democratice și economice.

Aceste progrese teoretice împreună cu fluxul continuu de date în proiect formează baza proceselor de învățare iterativă necesare pentru a crea un sistem de monitorizare matur cu indicatori și metrici care sunt robuste, realiste, responsabile și ușor de implementat.

Pentru a face față acestor provocări ambițioase de cercetare, partenerii științifici originali ai MoRRI au inclus expertiză CIR complementară pentru a forma consorțiul cu adevărat interdisciplinar SUPER_MoRRI. Nu în ultimul rând, proiectul include o serie de măsuri pentru a facilita diseminarea cadrului de monitorizare matur, inclusiv benchmarking internațional și un sistem de tablouri de bord online ușor de personalizat.

Care este rolul SIMAVI în SUPER_MoRRI

Dezvoltatorul și integratorul de software român va dezvolta un instrument online interactiv (depozitul de date) pentru ca utilizatorii să acceseze, să preia, să compare și să vizualizeze o serie de date pe CIR.

Tabloul de bord va include comparații agregate pe țară pentru indicatorii CIR, dimensiunea cheie a acestora și actorii.

Acestea vor fi apoi integrate cu un instrument de autoevaluare și un intranet pentru membrii consorțiului.

Instrumentul de autoevaluare SuperMORRI (SAT) își propune să ofere o metodă de asistență diferitelor tipuri de grupuri de părți interesate (în primul rând organizații care efectuează cercetări) pentru a măsura și evalua performanța acestora în termeni diverși indicatori CIR.

SuperMoRRI SAT se bazează pe ideea și preocupările unui „instrument de gândire”, în special Instrumentul de gândire pentru pregătirea societății (https://thinkingtool.eu/). Consorțiul de 9 parteneri își propune să stimuleze gândirea și interesul în acest domeniu.

Consorțiul

Lider: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI (Germania)

Parteneri: Software Imagination and Vision SIMAVI (România), Universitetet I Bergen UiB (Norvegia), Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas CSIC (Spania), Institut Fuer Hoehere Studien - Institute For Advanced Studies IHS (Austria), Universiteit Leiden ULEI (Olanda), Aarhus Universitet AU (Danemarca).

Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de grant nr. 824671. Proiectul se va încheia în 2023.

Website de proiect (de asemenea dezvoltat de SIMAVI): https://super-morri.eu/