BorderUAS

Proiectul BorderUAS a încheiat în această vară o etapă foarte importantă în ceea ce privește progresul său. La sfârșitul lunii iunie, a avut loc prima întâlnire de bilanț, în prezența ofițerului de proiect, a celor doi experți externi care au analizat munca depusă până acum și a reprezentanților tuturor celor 19 parteneri ai consorțiului.

Logo BorderUAS

BorderUAS este proiectul de cercetare și inovare H2020 privind tehnologiile care sporesc securitatea frontierelor. Obiectivul proiectului este de a optimiza sistemele de supraveghere din frontierele europene, dezvoltând o soluție inovatoare, dar cost-beneficiu. Per ansamblu, BorderUAS își propune să combine un vehicul aerian fără pilot cu o sarcină utilă de supraveghere multi-senzor cu rezoluție ultra-înaltă, pentru a sprijini aplicațiile de supraveghere a frontierelor și, în special, detectarea activităților ilegale pe terenuri dificile. Soluția finală a proiectului va duce la un sistem care va fi implementat în continuare de poliția de frontieră europeană.

Toate realizările proiectului în primele 12 luni ale proiectului au fost prezentate ca o imagine de ansamblu bazate pe rezultate. În timpul acestei întâlniri online, scurte videoclipuri, demonstrații, prezentări și explicații i-au ajutat pe ofițerul de proiect și pe evaluatori să își facă o idee clară cu privire la evoluția BorderUAS. Discuțiile extinse între partenerii consorțiului au rezolvat o parte din problemele ivite pe parcursul proiectului, pavând drumul pentru sarcinile următoare din proiect și pentru atingerea obiectivelor dorite.

În această perioadă, a fost finalizată cu succes definiția specificațiilor tehnice a tuturor componentelor care alcătuiesc sistemul.

La rândul său, SIMAVI, în calitate de coordonator tehnic pentru WP1 (Work Package 1), a finalizat designul arhitecturii de sistem a platformei BorderUAS și a planului de Data Management. Arhitectura a fost proiectată având în vedere că sistemul final este modular, astfel încât fiecare componentă să poată fi actualizată independent de către furnizorul de tehnologie relevant și facilitând refolosirea blocurilor de bază existente.

Coordonatorul și partenerii sunt pe deplin dedicați rezultatelor promise de BorderUAS și este prevăzută o muncă mai grea pentru lunile următoare, menținând rezultatele bune și făcând proiectul un mare succes.

CONSORTIUL

Coordonator: Vicomtech (ES) Parteneri: Hipersfera (HR), AVT (HR), DIAN (IT), DIRACS (SER), ADITESS (CY), TUC (GR) , IMP(SER), SIMAVI (RO), KEMEA (GR), Hellenic Police (GR), CDBP Bulgaria (BG), IPTFT (RO), IGPF MAI (MD), SBGS din Ukraine (UKR), SBC din Belarus (BLR), Interakcia (BLR), MITLA (MT), FORTH (GR)

BorderUAS este finanțat de Uniunea Europeană Orizont 2020 - Programul-cadru de cercetare și inovare, în temeiul acordului de subvenționare nr. 883272.

Pentru mai multe informații:

Website https://borderuas.eu/

Twitter https://twitter.com/borderuas

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/borderuas/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNaTaJUn_D3NHG0u5-pAzKA