Photo Pixabay

 

 În fața cheltuielilor tot mai mari cu utilitățile și a crizei mondiale a apei din ultimul deceniu, autoritățile trebuie să reducă la minimum costurile pentru utilitățile de apă. Acest deziderat se poate obține prin dezvoltarea, implementarea și integrarea mai multor instrumente inovatoare în ecosistemul apei. 

NAIADES

Acesta este obiectivul proiectului european de cercetare NAIADES, finanțat din programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 820985.

Concret, NAIADES introduce tehnologiile de inteligență artificială (AI) în ecosistemul apei, lăsând în seama roboților gestionarea acestei resurse prețioase.

17 parteneri din 10 țări, printre care și SIMAVI, lucrează în acest vital proiect pentru îmbunătățirea gestionării apei în Europa. Pilotarea a început deja în trei puncte din Europa: Alicante (Spania), Brăila (România) și Carouge (Elveția).

SIMAVI contribuie la integrarea microserviciilor NAIADES în România, la Compania de Utilități Publice (CUP) Dunărea Brăila. Sistemul permite companiilor de utilități să monitorizeze, să vizualizeze date istorice, date curente, statistici, predicții și, cel mai important, să primească alerte atunci când anumite valori măsurate depășesc niște praguri minime sau maxime impuse. Atât specialiștii de la CUP Brăila, cât și omologii lor din Alicante spun că rezultatele predicției consumului de apă sunt promițătoare.

La Brăila, sunt în derulare două cazuri de utilizare: monitorizarea consumului de apă și detecția pierderilor și scurgerilor de apă. SIMAVI oferă către CUP suport hardware și software pentru:

  • colectarea tuturor măsurătorilor provenite de la rețeaua de distribuție a apei (senzori de presiune, senzori de zgomot, senzori de debit);
  • modelarea acestora și trimiterea lor în cloud către serviciile de AI, cu scopul de a genera predicții de mare acuratețe. Astfel, specialiștii de la CUP Dunărea Brăila pot colecta și analiza, într-un mod unitar, într-o singură platformă, toate informațiile colectate de la sistemul de senzori din rețeaua de apă, informații istorice, măsurători în timp real, cât și statistici și predicții create pe baza măsurătorilor istorice.
  • reducerea scurgerilor de apă în rețea, oferind suport pentru integrarea modelelor hidraulice în combinație cu măsurători in situ și AI.

 

Totodată, SIMAVI furnizează date meteo pentru orașul Brăila, pentru a ajuta la calcularea consumului de apă în anumite sectoare.

Mai multe informații despre proiect:

Home | Naiades Project (naiades-project.eu)

Naiades Project | Groups | LinkedIn

NAIADES (@naiadesproject) / Twitter

Naiades Project | Facebook

 

Logo EU