Magneto, a Horizon 2020 project

 

Conceptul fundamental al MAGNETO constă în stabilirea unui sistem de prevenire și investigare a criminalității, care se îmbunătățește singur permanent. Proiectul european de cercetare și inovare va revoluționa capacitatea agențiilor de aplicare a legii de a face față volumului imens de date, extrem de diverse, care trebuie prelucrate în acțiunea de prevenire și investigare a criminalității.

Tehnologiile și soluțiile dezvoltate de un consorțiu format din 23 de parteneri din 11 țări europene vor permite autorităților să proceseze în mod consecvent date eterogene masive într-un mod mai eficient, permițând transformarea lor în dovezi solide în fața instanței. Instrumentele MAGNETO vor fi integrate într-o platformă comună și instalate în facilitățile agențiilor, pentru a permite testarea practică în cazuri și condiții realiste. În plus, partenerii juridici și etici ai MAGNETO ghidează și monitorizează continuu proiectarea și testarea tehnologiilor, din perspectiva implementării cerințelor juridice și etice relevante.

Ca partener tehnic, compania română Software Imagination & Vision (SIMAVI) a participat la proiectarea tehnică a arhitecturii sistemului și a interfețelor sale. Echipa SIMAVI se ocupă și de integrarea software-ului și activitățile de testare. SIMAVI are o vastă experiență în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Uniunea Europeană, fiind implicată de-a lungul anilor în 36 de proiecte de cercetare și dezvoltare.

Un set imens de instrumente de cercetare a fost proiectat de către parteneri. În prezent, suntem în faza principală de testare, în care demonstrăm capacitățile MAGNETO ale consorțiului nostru pe diferite cazuri ale autorităților polițienești”, spune dr. David Faure, coordonator științific și tehnic al proiectului MAGNETO. Agențiile de aplicare a legii care sunt parteneri MAGNETO testează platforma din propriile sedii, pentru a respecta confidențialitatea și securitatea datelor  și pentru a dovedi că platforma MAGNETO este integrată în procesele lor. De asemenea, îmbunătățește problema foarte importantă a acceptării de către toți a unor instrumente comune, deoarece uniformizează procedurile”, spune dr. David Faure, coordonator științific și tehnic al proiectului MAGNETO.

Agențiile de aplicare a legii au fost implicate în proiectul MAGNETO încă de la început, de la construirea de cazuri de utilizare, permițând partenerilor tehnici să aprecieze provocările unice cu care se confruntă ofițerii de poliție, pentru a oferi feedback membrilor consorțiului pe măsură ce fiecare versiune a platformei este demonstrată, rafinată și continuă să fie dezvoltată. Contribuția și implicarea organizațiilor de aplicare a legii evidențiază nevoia unor astfel de instrumente, pentru a gestiona volumul și complexitatea din ce în ce mai mare a datelor pe care le conțin cauzele penale.

MAGNETO se concentrează pe cinci cazuri de utilizare, care acoperă nevoi reale ale autorităților:

  1. Infracțiunea îndreptată împotriva persoanelor și proprietății

Proiectul facilitează investigațiile medico-legale digitale, pentru a identifica suspecții, pentru a înțelege rolul acestora în evenimente, pentru a oferi dovezi în acuzarea suspecților, dovezi care pot fi folosite într-o instanță de judecată.

  1. Crima economică organizată

Cazurile de corupție și infracțiunile economice au ca rezultat un volum mediu de date de 5-15 Terabytes pe caz! Așadar, rolul proiectului în acest caz este de a integra instrumente care să permită schimburile corecte de date în cazurile internaționale. În plus, acestea înlesnesc înțelegerea relației dintre diferitele grupuri infracționale implicate și previn viitoarele activitățile criminale pe care grupurile le-ar putea planifica..

  1. Prevenirea și investigarea terorismului

Soluția dezvoltată de consorțiul MAGNETO permite căutări încrucișate, în ciuda volumelor de date, a formatelor sau a multiplelor limbi în care pot fi documentele dintr-un caz pan-european. Suportă informații biometrice, cum ar fi colectarea de amprente la frontiere. De asemenea, integrează cadrul juridic UE și național.

  1. Circuite economice ilegale paralele ale criminalității organizate

O sursă majoră de venit pentru criminalitatea organizată este organizarea de circuite economice ilegale paralele, ocolind impozitele sau monopolurile de stat. Investigațiile actuale sunt foarte complexe, deoarece forțele de poliție iau legătura cu zeci de instituții diferite, pentru a colecta informațiile necesare. MAGNETO extrage din aceste date tipare confirmând suspiciunea, indicând faptul că o infracțiune a fost într-adevăr comisă sau este în curs.

  1. Furtul de identitate

În prezent, autoritățile polițienești colectează date privind infracțiunile de identitate în mai multe formate diferite, ceea ce împiedică partajarea cu alte agenții. Dar MAGNETO a definit modele și interfețe comune deschise care vor înlesni prelucrarea datelor și extragerea dovezilor, permițând trecerea granițelor și frontierelor.

Pentru mai multe informații despre proiect: 

http://www.magneto-h2020.eu/

https://twitter.com/H2020Magneto

https://www.linkedin.com/company/magneto-h2020/

Logo EU Acest proiect a primit finanțare de la Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în temeiul Acordului de subvenționare nr. 786629

Coordonator: Dr. Konstantinos Demestichas - cdemest@cn.ntua.gr

Pentru mai multe informații despre SIMAVI și participarea companiei în proiecte R&D: https://www.simavi.ro/en/rd-projects