Logo NAIADES

În 30 de ani, spun predicțiile bazate pe datele actuale, apa va deveni o resursă atât de scumpă, încât să faci baie în cadă va fi un lux rezervat celor mai bogați. Criza apei potabile a început deja, iar instrumentele automate și inteligente de gestionare a resurselor de apă și de monitorizare a mediului înconjurător au un rol vital în salvarea rezervelor de apă urbane din marile orașe ale lumii.

Cheia este, ca în multe alte domenii, digitalizarea. 

Proiectul european de cercetare NAIADES își propune să reducă la minimum costurile pentru utilitățile de apă prin dezvoltarea, implementarea și integrarea mai multor instrumente inovatoare în ecosistemul apei. Concret, NAIADES introduce tehnologiile de inteligență artificială (AI) în ecosistemul apei, lăsând în seama roboților gestionarea acestei resurse prețioase. Acest proiect a primit finanțare din programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 820985.

Pilotarea a început deja în trei puncte din Europa: Alicante (Spania), Brăila (România) și Carouge (Elveția).

Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila lucrează în parteneriat cu compania de software SIMAVI pentru a digitaliza rețeaua de distribuție a apei potabile în cartierul Radu Negru.

SIMAVI oferă acestui pilot suport hardware și software pentru:

  • colectarea tuturor măsurătorilor provenite de la rețeaua de distribuție a apei (senzori de presiune, senzori de zgomot, senzori de debit)
  • modelarea acestora și trimiterea lor în cloud către serviciile de AI, cu scopul de a genera predicții de mare acuratețe. Astfel, specialiștii de la CUP Dunărea Brăila pot colecta și analiza, într-un mod unitar, într-o singură platformă, toate informațiile colectate de la sistemul de senzori din rețeaua de apă, informații istorice, măsurători în timp real, cât și statistici și predicții create pe baza măsurătorilor istorice.
  • reducerea scurgerilor de apă în rețea, oferind suport pentru integrarea modelelor hidraulice în combinație cu măsurători in situ și AI.

Totodată, SIMAVI furnizează date meteo pentru orașul Brăila, pentru a ajuta la calcularea consumului de apă în anumite sectoare.

SIMAVI contribuie la integrarea microserviciilor NAIADES, permițând astfel celorlalți piloți implicați în proiect (Carouge și Alicante) să vizualizeze date istorice, date curente, statistici, predicții și, cel mai important, generarea de alerte în cazul în care anumite valori măsurate depășesc niște praguri minime sau maxime impuse. Atât specialiștii de la CUP Brăila, cât și partenerii din Alicante spun că rezultatele predicției consumului de apă sunt promițătoare.

Ce se va întâmpla când proiectele-pilot se încheie și aplicațiile software sunt finalizate? În modulul NAIADES Marketplace, utilizatorii externi pot vizualiza serviciile pe care proiectul le pune la dispoziție. Ei pot integra alte aplicații exterioare cu serviciile NAIADES, atunci când sunt necesare capacitățile de predicție și statistică deja dezvoltate în cadrul proiectului NAIADES.

SIMAVI are o vasta experiență în proiectele dezvoltate pentru organizații ale Uniunii Europene, Comisia Europeană și Consiliul Europei, echipa sa de specialiști fiind implicată în proiecte europene de mai bine de zece ani.

Pentru mai multe informații, puteți consulta: https://naiades-project.eu/

Logo EU