SECANT

Noile modele de livrare a datelor la distanță, în special în infrastructurile TIC complexe cum ar fi cele implementate în domeniul medical, cresc pericolul atacurilor cibernetice la un nivel pentru care societatea actuală nu este pregătită.

20 de parteneri din 10 țări europene și-au unit forțele pentru a oferi o platformă unificată de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică. Aceasta va include un modul automat de detectare a amenințărilor, care identifică posibilele amenințări și atacuri; va promova conștientizarea necesității de securitate în rândul utilizatorilor săi ca prioritate, printr-un modul puternic de instruire.

Logo SECANT

Acesta este scopul principal al proiectului SECANT (101019645-SECurity And privacy protectioN in Internet of Things devices), finanțat de Comisia Europeană în cadrul apelului H2020-SU-DS-2020. 

Implementarea platformelor care permit oamenilor să lucreze de acasă a adus și mai multă vulnerabilitate la atacuri cibernetice. Informațiile sensibile pot fi dezvăluite; poate fi afectată integritatea sau corectitudinea datelor transmise; procesele și serviciile pot fi chiar suspendate din cauza acestor atacuri.

În acest context, platforma SECANT va implementa colectarea, analiza și partajarea informațiilor despre amenințări și o analiză inovatoare a riscurilor concepută special pentru nodurile interconectate ale unui ecosistem industrial. De asemenea, platforma va avea mecanisme moderne sigure pentru protecția datelor și va oferi cursuri de conștientizare a securității, pentru utilizatori mai bine informați în alegerea sistemelor de securitate.

SIMAVI va dezvolta două module ale platformei SECANT, module care vor permite colectarea datelor și conectarea în siguranță la ecosistemele TIC din domeniul sănătății.

SIMAVI va conduce apoi integrarea platformei SECANT și a modulelor într-o soluție de tip platformă virtualizată ca serviciu. Platforma va fi lansată în două etape - un prototip inițial și al doilea bazat pe rezultatele testării și validării în mediile operaționale ale partenerilor medicali.

Testele funcționale și end-to-end ale integrării modulelor SECANT vor fi furnizate într-un mediu controlat înainte de implementarea efectivă la piloți.

În continuare, primul prototip al platformei SECANT va fi testat și validat în patru cazuri de utilizare, într-un mediu operațional. Îmbunătățirile vor fi încorporate în a doua versiune a platformei.

Proiectul a început în septembrie 2021. La finalul proiectului, în august 2024, rezultatul final va fi o platformă operațională de management al riscului de securitate cibernetică pentru ecosistemele TIC conectate, abordând posibilele amenințări de securitate cibernetică, nevoile de confidențialitate, protecție a datelor și responsabilitate, într-un mod dinamic și flexibil.

SECANT va contribui decisiv la îmbunătățirea pregătirii și rezilienței organizațiilor împotriva amenințărilor cibernetice moderne care pot paraliza domenii întregi. Implementarea proiectului va spori confidențialitatea, protecția datelor și responsabilitatea în întregul ecosistem TIC interconectat și va reduce costurile pentru formarea în domeniul securității pe piața europeană.